Kdo jsme? 

Spolek Lodivadlo - Boatheatre byl založen v roce 2018. Jeho činnost plynule navazuje na původní činnost studentského souboru Q10 fungujícího od roku 2012 v rámci Divadelní laboratoře Divadla DRAK pod vedením MgA. Filipa Humla. Po několikaletých zkušenostech s organizací festivalů pod hlavičkou Q10, jsme se rozhodli vytvořit spolek, který se věnuje kulturní činnosti na profesionálnější úrovni. Program Lodivadla tak vychází  z myšlenky uskutečňování divadelních, hudebních, výtvarných, pohybových a dalších kulturních akcí především s důrazem  na akce pro rodiny s dětmi a mládež, které pomyslně poveze na jedné palubě.

Proč Lodivadlo - Boatheatre? 

Fungování a konání akcí našeho spolku totiž nejen ideově a symbolicky, ale i skutečně zastřeší plánovaný výtvarný funkční artefakt – Loď, scénografem Ing. Arch. MgA. Filipem Albrechtem a Ing. Arch. Hanou Gregorovou navržené zastřešené podium v podobě lodi, jehož výstavba získala záštitu a podporu vedení města Hradec Králové. 

Proč vlastně Loď jako stage? 

Tento nápad vznikl během cest po Skotsku, kde jsou běžně staré lodi využívány. Vytáhnou se na břeh, otočí se dne vzhůru a upraví se tak, že mohou dále sloužit jako obydlí, loděnice, nebo přístřešek. To nás dovedlo k tomu vytvořit rozebíratelnou a tím i mobilní stage ve tvaru lodi otočené dnem vzhůru, která symbolicky nabere pasažéry - umělce a spojí je myšlenkou společné cesty na jedné palubě, kdy každý ke zdárné plavbě přispěje svým umem. Takto otočená a zakotvená loď tak vytvoří klenbu, která vytvoří ideální prostor pro multižánrovou produkci.Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .